Học bổng được xét duyệt trong quá trình tuyển sinh, dành tặng cho những học sinh tài năng trong một lĩnh vực cụ thể trong đời sống học đường. Những học sinh được học bổng là hình mẫu điển hình trong các lĩnh vực đó.

Danh sách các học bổng của trường Brighton College Vietnam trong năm học 2024-2025 bao gồm:

Học bổng sáng lập trọn đời

Hne00299

Tất cả học sinh Năm 1 đến Năm 10 nhập học trước ngày 22/12/2024 đều nhận được học bổng Sáng lập trong suốt thời gian theo học liên tục tại Brighton College Vietnam. Học bổng trị giá 15% học phí này dành cho Học sinh Sáng lập của Brighton College Vietnam.

Học bổng The Bright Go to Brighton

Brighton College Classroom Shoot

Học bổng “The Bright Go to Brighton” dành tặng 20 học sinh có thành tích học tập cao nhất, tính tại thời điểm nhập học. Học bổng trị giá 50% học phí, và được xét hàng năm dựa trên thành tích của học sinh.

Học bổng dành cho học sinh IGCSE xuất sắc

Gcse

5 học sinh Năm 10 năm học 2024 – 2025 có thành tích học tập xuất sắc nhất sẽ nhận được học bổng trị giá 100% học phí. Học bổng này được áp dụng trong suốt thời gian theo học tại Brighton College Vietnam (có điều kiện kèm theo).