Hệ thống bảo trợ và chăm sóc học sinh được thể hiện trong từng hoạt động, nội quy của nhà trường, với trung tâm là lòng nhân ái không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình. Chúng tôi coi trọng sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau, để từng cá nhân được trân trọng khi là chính mình.

Hệ thống bảo trợ và chăm sóc học sinh được quản lý bởi một đội ngũ chuyên biệt, để đảm bảo rằng từng đứa trẻ đều cảm thấy được hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực đời sống học đường. Học sinh của chúng tôi đều là những bạn trẻ toàn diện và tự tin.

Medium Candyfloss 16x9 0ee02b041f

Lòng nhân ái và sự bao dung là kim chỉ nam trong tất cả những hoạt động của trường. ”

— TATLER

Trường học có thực sự là “Ngôi nhà thứ 2” của con?