Để nhận thông tin học phí, phụ huynh vui lòng cung cấp năm sinh của học sinh, và liên hệ Phòng tuyển sinh qua: hotline 18006010 hoặc email [email protected]