Các cấp Pre-Prep, Prep, và Senior nghĩa là gì?
Các Key Stages là gì?
Độ tuổi tuyển sinh của Brighton College Vietnam?
Sĩ số trung bình của một lớp?
Thời điểm nhận hồ sơ của nhà trường?
Brighton College Vietnam sử dụng chương trình học nào?
Trường có hoạt động ngoại khóa hoặc các câu lạc bộ ngoài giờ không?
Trường có dịch vụ đưa đón xe bus không?
Trường có cung cấp bữa trưa không?
Yêu cầu về mặc đồng phục tại trường?