Brighton College Vietnam là một thành viên trong gia đình các trường Quốc tế danh giá, cùng chung một triết lý giáo dục: Lòng ham học hỏi, sự tiên phong đổi mới, và lòng nhân ái. Brighton College Vietnam khai trương cơ sở đầu tiên vào tháng 8 năm 2023 tại Vinhomes Ocean Park, Hà Nội. Trong năm đầu tiên, trường sẽ nhận học sinh từ Năm 1 tới Năm 10.