Tại Brighton, mỗi học sinh đều được phân vào một Nhà, và trong cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau đó, học sinh có thể khám phá các môn học chính khóa cũng như được thử thách trong đa dạng các chương trình ngoại khóa. Brighton College luôn hướng đến sự bình đẳng, vì vậy hoàn toàn không có sự phân chia cấp bậc trong nhà. Học sinh từ các khối lớp khác nhau được chia vào từng nhà, và các em học sinh ở lớp cao hơn mang trách nhiệm hỗ trợ các em học sinh bé hơn. Điều này giúp các em hình thành nên mối quan hệ tương hỗ cùng giúp nhau tiến lên. Bên cạnh đó, xuyên suốt năm học không thể thiếu được các hoạt động thi đua liên nhà trong thể thao, thi đấu, và các khía cạnh khác trong đời sống học đường, nơi mà từng học sinh đều có cơ hội tỏa sáng.

Sức khỏe và đời sống

Hdh 1104

Sức khỏe và đời sống luôn được nhà trường chú trọng. Chúng tôi tổ chức các buổi học hàng tuần về Kỹ năng làm chủ suy nghĩ (Mindfulness), cùng với một loạt các hành động chăm sóc sức khỏe và đời sống của học sinh. Trong khuôn viên trường có Trung tâm Y tế, với mục tiêu chăm sóc cho từng thành viên trong cộng đồng trường.

Chuẩn bị bước vào cuộc sống

Medium Brighton College Classrooms 035 7c8d9feee5

Trưởng thành trong thế kỷ 21 là một điều không dễ dàng. Thông qua khóa học Kinh tế và Sức khỏe Cộng đồng Cá nhân – Personal Social Health and Economic Education (PSHEE), Brighton College trang bị cho học sinh cả kiến thức và kỹ năng để tự tin và kiên định đưa ra các quyết định đúng trong mọi tình huống.

Chúng tôi hiểu rằng học sinh dù trưởng thành hay độc lập thế nào vẫn cần sự hướng dẫn, định hướng trong các lớp học, kỳ kiểm tra, hay cuộc sống bên ngoài học đường.

Chúng tôi biết rằng cuộc sống chỉ mới bắt đầu khi học sinh tốt nghiệp trường học vào năm 18 tuổi. Chúng tôi tổ chức các buổi cung cấp thông tin vào buổi tối, các lớp học chuyên sâu, và các buổi hướng dẫn 1-1 để hỗ trợ học sinh trên con đường mà họ chọn, đưa ra lời khuyên về năm nghỉ giữa chừng (gap year) hoặc phỏng vấn thử vào đại học. Mạng lưới liên lạc cựu học sinh Brighton (Old Brightonians Network) là hệ thống quốc tế với hơn 5,000 học sinh hiện tại và cựu học sinh. Mạng lưới này chính là cơ hội để mọi người chia sẻ các cơ hội và kinh nghiệm thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội hoặc tại một trong vô số các sự kiện quốc gia và quốc tế do nhà trường tổ chức.