Brighton College Vietnam cung cấp dịch vụ xe đưa đón có tính phí cho tất cả học sinh trên các tuyến đường đã được thỏa thuận, xe sẽ đón các con từ nhà đến trường và từ trường về nhà từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các lịch trình đã được sắp xếp để các con đến trường đúng giờ và đón các con sau giờ hoạt động bổ trợ (hoặc vào cuối giờ học chính khóa vào thứ Sáu). Tất cả học sinh sẽ phải tham gia hoạt động bổ trợ, do đó xe đưa đón sẽ rời trường sau 16h (ngoại trừ ngày thứ Sáu: 15h). Mục đích của chính sách này là để đảm bảo việc đón/trả học sinh được thực hiện một cách an toàn, cũng như xây dựng tính kỷ luật và tự lập cho học sinh tại Brighton College Vietnam.
Đối với Học sinh
Đối với Phụ huynh
Đối với Nhà trường
Trong trường hợp khẩn cấp
Thắc mắc chung
Yêu cầu Học sinh và Phụ huynh tuân thủ các quy trình và quy định trong Chính sách này, Hiệu trưởng có quyền từ chối quyền sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường cho bất kỳ học sinh nào không tuân thủ các quy định trên.