Học bổng sáng lập trọn đời

Học bổng sáng lập trọn đời

Trong năm học đầu tiên, Brighton College Vietnam triển khai chương trình Học bổng Sáng lập trọn đời, dành cho tất cả học sinh Năm 1 tới Năm 10 nhập học vào 8/2023. Học bổng có giá trị 30% học phí chính khóa, áp dụng trong suốt thời gian học sinh theo học liên tục tại Brighton College Vietnam.

Banner 3 Vie